Werkgerelateerde klachten

Werkgerelateerde klachten

De laatste jaren is het aantal werkgerelateerde klachten toegenomen. Eén van de oorzaken van werkgerelateerde klachten is het langdurig werken in dezelfde houding, waarbij steeds dezelfde bewegingen worden gemaakt. Hierdoor worden steeds dezelfde spieren aangesproken, waardoor deze overbelast kunnen raken en tot klachten kunnen leiden. 

 

Werkgerelateerde klachten zijn klachten die een (duidelijke) relatie hebben met de handelingen die op het werk gedaan (moeten) worden.

 

Bedrijven hebben een steeds groter wordende verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun medewerkers gekregen. Deze verantwoordelijkheid is nu al zo groot dat werkgevers zieke werknemers de eerste 2 jaar zelf moeten betalen. Dit zijn kosten die hoog op kunnen lopen, vandaar dat steeds meer bedrijven zoeken naar manieren om hun werknemers gezond te laten zijn en blijven.

 

Bij werkgerelateerde klachten kan een bedrijfsoefentherapeut een helpende hand bieden. Een bedrijfsoefentherapeut is een oefentherapeut met een specialisatie binnen de bedrijfsoefentherapie.

Het accent van de bedrijfsoefentherapie ligt op preventie van klachten die voortkomen uit een verkeerde werkhouding of een te grote fysieke werkbelasting. Het doel is het verbeteren van de werkhoudingen en werkhandelingen van de werknemers, het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden en het leren omgaan met beschikbare apparatuur en hulpmiddelen door de werknemers. Zo ontstaat een juist evenwicht tussen de lichamelijke belasting en belastbaarheid. 

 

De bedrijfsoefentherapeut inventariseert allereerst de knelpunten op het gebied van de fysieke arbeidsbelasting door middel van bijvoorbeeld een werkplekanalyse.

 

De bedrijfsoefentherapeut heeft kennis van ergonomie, biomechanica, fysieke arbeidsbelasting, gezondheidsvoorlichting en -opvoeding en ARBO-wetgeving.

Oefentherapie Dalfsen

Dorinda Kroezen

Ruigedoornstraat 108 / Trefkoele+ Flexruimte 3 / Welsum

7721 BR Dalfsen

06-24466968

praktijkdalfsen@oefentherapie-neede.nl

Copyright 2018 © All Rights Reserved

Oefentherapie Neede

Dorinda Kroezen

Buizerdstraat 1b

7161 HZ Neede

0545-482238

06-24466968

info@oefentherapie-neede.nl